Käsityökortteli on tapahtumia, kampanjoita, nettipalveluja ja muuta käsityöyritysten yhteistä toimintaa. Sen kukka-logo on Suomessa tehdyn käsityön merkki.

Käsityökortteli-kriteerit täyttävä SKYT ry:n jäsen pääsee mukaan Korttelitoimintaan, kun SKYT ry:n hallitus on hyväksynyt yrityksen hakemuksen. Käsityökorttelin maksu vuonna 2024 on 68,20 € (sis. alv 24 %) ja hakemuksen voi jättää yhtä aikaa yhdistyksen jäsenhakemuksen kanssa, joka on 40 € (alv 0%). Uudelta, ensimmäistä kertaa jäseneksi liittyvältä ei veloiteta liittymismaksua. Mikäli yhdistyksestä eronnut jäsen liittyy uudelleen mukaan yhdistykseen ja käsityökortteliin, veloitetaan uudelleenliittymismaksu 18,60 € (sis. alv 24 %).

Käsityökorttelin kotisivulla www.kasityokortteli.fi esitellään kortteliin kuuluvat käsityöyritykset ja ne voi paikantaa karttasivustolla.  Kotisivuilta löytyy myös lisätietoja Käsityökorttelin toiminnoista, kuten MadeBy Käsityökortteli verkkokaupasta ja Käsityökortteli Kehräsaaren kaupasta sekä Käsityökortteli tapahtumista.

Käsityökorttelin kriteerit

Käsityöyrittäjä suunnittelee ja valmistaa käsityönä tehtyjä tuotteita. Yrittäjä voi suunnitella tuotteet itse, teettää/ostaa suunnittelutyötä tai käyttää perinteisiä malleja. Tuotteet voi valmistaa joko itse, oma työntekijä tai ne voi valmistuttaa alihankintana. Tuotteet voi myydä itse tai jälleenmyyjien kautta. Yrityksellä tulee olla Y-tunnus.

Tässä tarkoitetut käsityöyrittäjyyden kriteerit eivät täyty, jos ainoastaan suunnittelee ilman oman yrityksen lukuun valmistettua tai valmistutettua tuotantoa, tai jos ainoastaan myy muiden käsityötuotteita ilman edellä mainittua omaa tuotantoa.

Mikäli käytät työssäsi valmiita materiaaleja/osia, tulee suunnittelun osuus olla merkittävä. Ei riitä, että yhdistät kaksi valmista osaa toisiinsa kolmannella.

Yrityksen keskeisimmän toiminnan edellytetään olevan käsityötä ja tässä käsityöllä tarkoitetaan perinteisen käsityön lisäksi myös koneavusteista työtä. Kyseinen työ on tehty kokonaan Suomessa ja sen osuus tuotteen hinnasta on olennainen.

Tuotteeksi katsotaan myös käsityönä muokatut tuotteet ja materiaalit sekä omista käsityönä valmistetuista alkuperäistöistä tehdyt kortit, julisteet, taulut ja vastaavat tuotteet. Valokuvaus ja opetustyö ei täytä kriteeristöä.

Jokainen yritys ja yrittäjä on erilainen. Tästä syystä jäsenkriteerit tarkistetaan jokaisen hakijan kohdalla erikseen.

Täytätkö Käsityökorttelin kriteerit?
Hae jäsenyyttä!