Käsityöyrittäjien valtakunnallinen yhteistyö sai alkunsa 23.10.2010 Facebook-ryhmänä ja Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry rekisteröityi yhdistykseksi vuonna 2015. Kymmenvuotispäivän kunniaksi yhdistys myöntää ensimmäiset kunniajäsenyydet yrittäjille, jotka vaikuttivat vahvasti yhteistyöorganisaation syntymiseen ja yksi heistä on Otto Aanmaa. Seuraavassa hänen ajatuksiaan Skytin alkuajoista:

2000-luvun alkuvuosina ei käsityöyrittäjillä ollut paljoakaan yhteistoimintaa omien toiminta-alueidensa ulkopuolella. Kontaktit eri puolilla suomea toimivien käsityöyrittäjien kesken rajoittuivat isoihin myyntitapahtumiin. Tieto, taito ja yhdessä toimiminen ei ollut koko Suomen laajuista. Tähän asiaan halusin muutosta. 2005 Kirjoitin Markkinaviesti-lehteen jutun Seinäjoen Käsityömessuista. Siinä luki mm.: ”Lauantai-iltana, myyntipäivän jälkeen kokoontui 23 yrittäjää keskustelemaan. Keskustelussa päädyttiin siihen, että nyt on aika aloittaa yhteistoiminta ja yhteisen yhdistyksen suunnittelu. Tulevaisuus näyttää, minkälaiseksi yhteistoiminta muotoutuu.” Yhteistyö ei vielä silloin toteutunut, mutta ajatus jäi käsityöyrittäjien mieleen.

Otto Aanmaa, Aanmaa

2010 Perustin Facebook-ryhmän Suomen käsityöyrittäjät. Satojen käsityöyrittäjien ryhmästä tuli alku kaikelle nykyiselle toiminnalle. Käsityöyrittäjät ”oppivat” tekemään yhteistyötä ja jakamaan tietoa. Foorumilla mm. keksittiin Käsityökortteli-nimi, haaveiltiin omasta yhteisestä kaupasta ja kirjoitettiin ensimmäiset määritelmät suomalaiselle käsityölle.

2013 Susanna Mattheiszenin (Susannan työhuone) ideasta järjestettiin ensimmäinen Käsityökortteli-tapahtuma Helsingin Kampissa. Mukana oli yli 70 käsityöyritystä joka puolelta Suomea.

2014 Facebook-ryhmän kasvaessa tuli tarve omalle foorumille. Perustin ja avasin SKYTfoorumin. Kehitin Käsityökortteli-sivuston idean ja löysin yrityksen rakentamaan sen. Sain tarpeeksi monta yrittäjää mukaan, jotta uskalsin teettää sivuston. Suomen käsityöyrittäjien ja Käsitökorttelin värit ja logot ovat Susannan tekemiä. Olin yhteydessä kaikkiin käsityömessujen järjestäjiin tiedustellen kiinnostusta yhteistyöhön. Yhteydenotot tuottivat useita Käsityökortteli-alueita eri tapahtumiin. Tämä yhteistyö on jatkunut näihin päiviin saakka.

Teimme ensimmäisen yhteistuotannon messuille. Päävastuu oli Pia Temisevällä. Suomen Kädentaidot Tampereella oli jättimäinen ponnistus käsityöyrityksiltä, jotka aikaansaivat messuille yhteisosaston, mittavan näyttelyn ja ”Taidon tarina” -näytöksen päälavalle. Kyseisenä vuonna yli 100 Suomen käsityöyrittäjät -ryhmän jäsenyritystä osallistui Tampereen tapahtumaan.

2015 Seinäjoen Käsityömessuilla otettiin myös seuraava iso askel, kun paikalla olleet ryhmän jäsenet pitivät Suomen Käsityöyrittäjät SKYT ry:n perustamiskokouksen. Olin yhdistyksen puheenjohtaja kaksi ensimmäistä vuotta.

Teksti: Otto Aanmaa (Aanmaa)